RU

    Окремо варто відзначити фінансовий сектор, що стоїть на передньому краї технологічного прогресу. У розвинених країнах світу саме він давно став синонімом світу, що динамічно змінюється, і символом глобальних зв'язків між країнами і корпораціями. Провідні світові дослідницькі центри вже звернули увагу на цей відносно новий сегмент ринку альтернативних фінансів та оцінюють його перспективи досить оптимістично.

    Р2Р – особливості та принципи функціонування

    Зокрема, особливий інтерес представляє сектор Р2Р, що переживає різке піднесення та інтенсивний розвиток протягом останніх 4-5 років. Сегмент Р2Р (person-to-person) – це одна із сфер альтернативних фінансів, заснована на кредитуванні підприємств та приватних осіб за формальної відсутності компанії-посередника. Інакше кажучи, кредитор і позичальник працюють безпосередньо друг з одним, надаючи кошти певних споживчих витрат чи бізнес-проектів. Сучасна модель P2P дозволяє максимально використовувати зростання технологій (у тому числі Інтернет) для мінімізації витрат і забезпечення прозорості.

Існує дві ключові конфігурації компаній на ринку Р2Р:

- онлайн-платформа , що вимагає обов'язкової реєстрації учасників та дозволяє автоматизувати процес пошуку та підбору позичальників та кредиторів, знижуючи рівень витрат. Найчастіше всім учасників розраховується аналог кредитного рейтингу, визначальний розміри відсоткової ставки та інші умови;

- класичний посередник , що забезпечує юридичний супровід угод по прямому кредитуванню та з акцентом на заставу як засіб мінімізації ризику. На плечі посередника також лягають майнові перевірки, експертні оцінки вартості нерухомості та зведення інвестора та позичальника в реальному часі з мінімальними витратами.

У розвинених країнах найбільш поширена перша модель (через рівень розвитку технологій та надійних інститутів, що забезпечують повернення вкладених коштів). У той же час, у країнах, що розвиваються (в т.ч. в Україні) сектор Р2Р ширше представлений компаніями другого типу, насамперед через низький рівень гарантій для інвестицій та необхідності в надійній заставі.

    Світове зростання сегмента Р2Р

    Міжнародний досвід останніх років показує, яким динамічним може бути зростання Р2Р-компаній. У разі правильного визначення перспективної ринкової ніші бурхливе зростання прямого кредитування та інвестування відображає перспективність та актуальність цього сегменту. Згідно зі звітом Transparency International, випущеним у 2016 році, обсяг глобального ринку Р2Р становить 26 млрд дол. США, а зростання - близько 46% на рік, випереджаючи всі інші сегменти фінансового сектора. Ключовими центрами прямого кредитування є США, Великобританія, Китай, Німеччина, Франція. До 2020 року сукупний обсяг цього сегменту прогнозується на рівні 898 млрд. дол. США.

    Р2Р в Україні – особливості та переваги

    Українські альтернативні фінанси, представлені насамперед сектором Р2Р, також йдуть у ногу зі світовими тенденціями. Лідер ринку, компанія AFA (Advance Finance Alliance) активно переймає та втілює найкращі міжнародні практики у сфері прямого кредитування, відкриваючи нашим співвітчизникам дешеві та надійні можливості для позик та отримання пасивного доходу. Традиційно ключові сильні сторони бізнес-моделі AFA полягають у чіткому розумінні поточної ситуації на українському ринку та потреб позичальників та інвесторів.

Нинішня ситуація на ринку кредитування та інвестування сприяє розвитку компанії у сфері альтернативних фінансів. Коливання курсу гривні та інфляція уповільнюють економічне зростання, гальмуючи класичне банківське кредитування. З 2014 року зростає кількість позик, що не обслуговуються, на балансах банків, досягнувши 57% у 2017 році. Понад те, банківські установи неохоче позичають кошти навіть щодо надійним позичальникам, висуваючи дедалі жорсткіші вимоги і цим залишаючи " поза бортом " майже всіх представників малого середнього бізнесу із традиційно вищими ризиками. Велика кількість необхідних документів (довідок, свідоцтв тощо) для видачі кредиту ще більше ускладнюють ці процеси.

У подібних умовах велике значення має конкурентна перевага компанії Advance Finance Alliance , яка поєднує роль посередника у схемі прямого кредитування з принципом видачі кредитів тільки під заставу нерухомості (як найбільш ліквідного активу в країнах, що розвиваються). Таким чином, інноваційність досягається одночасно з надійністю, дозволяючи забезпечити кредити ключовому сегменту малого та середнього бізнесу, утримуючи ризик на низькому рівні.

Фізичні особи, які мають право власності на нерухомість, можуть звернутися до кредитора з метою отримати певну суму грошей, надавши як заставу квартиру, будинок або комерційне майно. При цьому не потрібно надавати жодних документів про рівень доходу, що спрощує процес отримання позики. Отримуючи кредит, клієнт отримує лояльніші умови, оскільки застава виступає своєрідним гарантом того, що кредит буде сплачено. Це дозволяє кредитору не ставити такі жорсткі рамки, особливо це стосується перевірок щодо позичальника, його кредитної історії та доходів.

Займаючи свою ринкову нішу, компанія Advance Finance Alliance ефективно використовує такі конкурентні переваги:

- відсутність довгих перевірок та лояльне ставлення до кредитної історії;

- низькі відсоткові ставки за позиками (від 1,5% щомісячно);

- високий відсоток схвалених кредитів (до 98%);

- можливість залучати кредити до 80% від ринкової ціни застави (з опцією продовження співробітництва у вигляді кредитної лінії);

- швидкість розгляду кредитних заявок у найкоротші терміни з моменту звернення; видача коштів відбувається протягом 1-2 днів після подання заявки;

- відсутність контролю за використанням виданих позикових коштів;

- простота та відкритість механізмів співпраці на всіх рівнях: фахівці Advance Finance Alliance розглянуть випадок кожного клієнта та підберуть оптимальний варіант і для позичальника, і для кредитора;

- супровід угод та надання юридичних консультацій з питань, що стосуються позик, застав та інвестицій;

- прозора система процентних ставок (залежно від розміру кредиту/типу застави), а також гнучка система продовження/погашення кредиту та складання індивідуального графіка виплат;

- вибір валюти інвестування/кредитування (USD/UAH).

     Інвесторам забезпечено стабільний пасивний дохід (до 12% у доларах США та до 20% у гривні), захищений заставою у вигляді нерухомості. Інвестори отримують комплексне сприяння у юридичних питаннях та супровід угод на всіх етапах від експертів компанії Advance Finance Alliance. Перед наданням рекомендацій фахівці компанії AFA проводять ретельну перевірку та оцінку заставної нерухомості та документів. Для підвищення рівня взаємної довіри експерти беруть під свою відповідальність контроль над зобов'язаннями обох сторін: позичальника та кредитора. У процесі виплати позики співробітники AFA приймає платежі, складає графіки виплат та забезпечує інший супровід; досі повної виплати позики саме посередник регулює всі питання, пов'язані зі своєчасним погашенням боргу.

    Фінансова компанія AFA традиційно дотримується засад відкритості, чесності, підтримуючи свою високу репутацію на ринку українських фінансів. Досвід успішної роботи протягом 9 років сформував систему цінностей, яка забезпечує довгострокову співпрацю з клієнтами та орієнтованість на взаємовигідний результат.

Получайте уникальный контент, авторские материалы, приглашения на закрытые инвенты